เกี่ยวกับบริการมหาวิทยาลัย

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัย 2559 01/02/2560 31.80 KB Download
           
           
           
           
           
           
           

 

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2559 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2559 01/02/2560 61.82 KB Download
           
           
           
           
           
           
           

 

เกี่ยวกับบุคคล

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4-2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานฯ 2559 01/02/2560 1.15 MB Download
           
           
           
           
           
           
           

 

เกี่ยวกับวิชาการ/การเรียนการสอน

# Title ปีงบประมาณ Modified Date Size Download Link
1 ประกาศ มศว กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะฯ 2559 01/02/2560 239.18 KB Download
2 ประกาศ มศว กำหนดสาขาวิชา ชื่อปริญญาฯ 2559 01/02/2560 163.10 KB Download